بخش های جشنواره

 

 

الف:آثار برتر

1.تیتر

2.خبر

3.سرمقاله و یادداشت

4.گزارش

5.مصاحبه

6.مقاله سیاسی

7.مقاله فرهنگی

8.مقاله اقتصادی

9.مقاله صنفی

10.مقاله ادبی

11.مقاله هنری

12.مقاله دینی و قرآنی

13.مقاله اجتماعی

14.مقاله علمی تخصصی*

1.علمی تخصصی علوم انسانی

2. علمی تخصصی علوم پایه

3. علمی تخصصی علوم پزشکی

4.علمی تخصصی فنی و مهندسی

5.علمی تخصصی هنر

6.علمی تخصصی سایر رشته ها(کشاورزی،تربیت بدنی و...)

15.طرح و کاریکاتور

16.طنز

17.گرافیک و صفحه آرایی

18.طرح روی جلد

19.عکس

* مقالات علمی تخصصی صرفا از نظر ساختاری و شکلی داوری خواهند شد و ارزیابی و داوری محتوایی صورت نخواهد گرفت.

 

ب:نشریات برتر

1.صنفی

2.سیاسی

3.فرهنگی

4.اجتماعی

5.دینی و قرآنی

6.هنری

7.ادبی

8.طنز و کاریکاتور

9.علمی تخصصی* علوم انسانی

10. علمی تخصصی علوم پایه

11. علمی تخصصی علوم پزشکی

12.علمی تخصصی فنی و مهندسی

13.علمی تخصصی هنر

14.علمی تخصصی سایر رشته ها(کشاورزی،تربیت بدنی و...)

* در بخش نشریات علمی تخصصی منظور نشریات دانشجویی با زمینه علمی تخصصی است که از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مجوز دارند.

 

ج:بخش ویژه

این بخش به ارزیابی و داوری آثار منتشر شده در نشریات دانشجویی در محورهای تعیین شده و در قالب های یادداشت،گزارش،مصاحبه،مقاله،طنز، طرح و کاریکاتور  می پردازد.

محورهای این بخش عبارتند از:

1.  آزاد اندیشی؛اخلاق،منطق و آزادی

2. مذاکرات هسته ای

3. پويايي، بالندگي و جواني جمعيت؛ ازدواج آسان، سالم و مانا و فرزند آوري

4. صلح و سلام؛جهان عاري از خشونت، فرهنگ آشتي و صلح در زندگي روزمره

 

آدرس دبیرخانه: تهران،میدان فردوسی،خیابان استاد نجات اللهی، کوچه سلمان پاک، پلاک ۹ طبقه سوم

کد پستی 1599688313 / تلفن:88896794 و 88895475   /  وبسایت:  www.titr9.ir/ /