نشریات و آثار منتخب به عنوان شایسته تقدیر ویژه

 

نشریات و آثار منتخب به عنوان شایسته تقدیر ویژه

1394/12/16  |  1,750 بازدید

 

لیست نشریات و آثار منتخب به عنوان شایسته تقدیر ویژه نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی به شرح زیر اعلام می گردد.

نشریات

ویژگی

نام نشریه

مدیرمسئول

نام دانشگاه

ردیف

منتخب هیات داوران

شمع

فهیمه بهرامی

تهران

1

نشریه  دوزبانه

آستانه

مهرداد یوسفپوری نعیم

شهید بهشتی

2

نشریه علمی تخصصی دانشجویان خارجی

پژوهان

مهدی توکلی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

3

نشریه علمی تخصصی در حوزه مطالعات اهل سنت(فقه شافعی)

رووناهی

سارا مشیر پناهی

کردستان

4

نشریه الکترونیکی برتر

الکترونیکی مقاومت

محمد زارع

علوم پزشکی ارومیه

5

نشریه شنیداری

رندان

 

کاوه معتمدیان

 

علوم پزشکی تبریز

 

6

نشریه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان خارجی

سرک

 

مرتضی حیدری

بین المللی امام خمینی واحد قزوین

7

 

 

آثار

ویژگی

نام اثر

نام نشریه

نا م صاحب اثر

نام دانشگاه

ردیف

پرونده  مذاکرات هسته ای

از تهران تا لوزان

امید

مصطفی سید میررمضانی

علوم پزشکی اصفهان

1

 

 

 

    

 

آدرس دبیرخانه: تهران،میدان فردوسی،خیابان استاد نجات اللهی، کوچه سلمان پاک، پلاک ۹ طبقه سوم

کد پستی 1599688313 / تلفن:88896794 و 88895475   /  وبسایت:  www.titr9.ir/ /